منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

انتصاب سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان

خبرنامه اداره


طی حکمی از سوی مشاور وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان دکتر احمد دانائی نیا بعنوان سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان منصوب گردید.

 

در این حکم آمده است توجه کامل به اهمیت حفظ ونگهداری از میراث ارزشمند فرهنگی-تاریخی، رشد و توسعه صنایع دستی و گردشگری و بهره گیری از توان تخصصی صاحب نظران، اندیشمندان، کارشناسان خبره، منابع انسانی موجود و تعامل جدی با مدیریت شهرستان و مسئولان استانی، هماهنگی با حوزه های کاری در اداره کل.توجه به مسائل انسانی، ایجاد فضای صمیمی و دوستانه با فراهم کردن زمینه های پیشرفت شغلی کارکنان از مهمترین وظایف مدیریتی است که انتظار می رود در راستای تحقق آن گام های موثری بردارید.

 

دکتر احمد دانائی نیا دارای کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان و دکترای تخصصی مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی-شهری از دانشگاه هنراصفهان است

 

همچنین وی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان نیز می باشد

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی