منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

صدور شناسنامه اشیا برای مالکین

موزه » ثبت اثر فرهنگی تاریخی » صدور شناسنامه اشیا برای مالکین

تعداد بازدید : 3247

تاریخ ثبت : شنبه 28 تير 1393


به درخواست مالكان یا پس از شناسایی اثر و فراهم شدن امکان دسترسی ، گروه حفاظت آثار منقول سازمان نسبت به ثبت دقیق مشخصات ظاهری آن در شناسنامه های عمومی اقدام می نماید که تنها با مطالعه دقیق اثر و اندازه گیری های لازم و عکسبرداری از کلیه اختصاصات آن عملی می گردد. هر اثر تاریخی همچون یک کالبد زنده به مرور زمان و عوامل متعدد دچار فرسودگی و آسیب می گردد که بسته به جنس و شرایط مختلف محیطی متفاوت است و طیف وسیعی از آسیب را در بر می گیرد، با بررسی كامل اثر نسبت به ثبت دقیق آسیب و انواع آن در شناسنامه اقدام می گردد و به این ترتیب الویت مرمتی هر اثر مشخص گردیده تا آثار در معرض خطر نابودی سریعاً شناسایی و اقدام لازم جهت حفظ آنها صورت پذیرد.

 مراحل صدور شناسنامه عمومی برای هر شیء تاریخی ـ فرهنگی :
- ارائه اثر تاریخی ـ فرهنگی از سوی مالک اثر
- کارشناسی و ارزیابی از سوی کارشناس اموال جهت صدور شناسنامه
- عکاسی و تنظیم فرم شناسنامه عمومی توسط کارشناس اموال
- ارائه شناسنامه عکسدار به مالکان تا 20 شیء تاریخی ـ فرهنگی
- ارائه فرم شناسنامه عمومی به همراه لوح فشرده عكسهای تهیه شده از اشیاء برای مالكان بیش از 20 شیء تاریخی ـ فرهنگی


نویسنده : میراث فرهنگی کاشان

منبع : میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی