منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

آیین نامه ثبت اثر

موزه » ثبت اثر فرهنگی تاریخی » آیین نامه ثبت اثر

تعداد بازدید : 3819

تاریخ ثبت : شنبه 28 تير 1393


شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به استناد قانون ، راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 و آیین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب 05/05/1389 هیأت محترم وزیران دستور العمل حاضر را با هدف ثبت میراث منقول ملی به تصویب رسانید.
بر طبق این آیین نامه فرد حقیقی یا حقوقی بصورت رسمی پیشنهاد ثبت اثر منقول (هر شیء تاریخی ، فرهنگی و هنری که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد را اثر منقول می گویند) را به سازمان استانی ارائه می دهد سپس شناسنامه ثبتی اثر توسط کارشناس سازمان تنظیم و پس از ارسال پرونده ثبتی اثر منقول به دفتر ثبت آثار نظر نهایی شورا در خصوص ثبت اثر اعلام می گردد.

( آئین نامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز )

مصوب 1384/05/05 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ماده 12 - اموال فرهنگی- تاریخی و هنری كه به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است، در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد.
ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه‌ای به مالكیت مالك وارد نخواهد كرد و نتایج آن در تغییر ایادی نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود.
 ماده 13 - اموال فرهنگی – تاریخی و هنری كه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است، در فهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت خواهد شد. پرونده كارشناسی ثبت اثر در دو نسخه تهیه و یك نسخه در آرشیو آثار ملی منقول كشور نگهداری و یك نسخه دیگر به مالك داده خواهد شد.
 ماده 14 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات كارشناسی، فنی و علمی لازم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارائه خواهد كرد.
اقدامات مرمتی و حفاظتی كه به تشخیص سازمان ضروری تشخیص داده شود، به هزینه دولت انجام خواهد شد و از مالك مطالبه عوض نخواهد شد.
 ماده 16 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات و تدابیر لازم را برای ایجاد زمینه‌های حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی فراهم و دستورالعمل های لازم را تدوین و ابلاغ خواهد كرد.
 ماده 17 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كشور دستورالعملهای اطلاعاتی، كالبدی و مرمت هر یك از آثار موضوع این فصل را در زمان ثبت اثر تدوین و به مالك تسلیم و خدمات كارشناسی، فنی و مالی لازم را برای تحقق دستورالعملهای فوق به مالك ارایه خواهد كرد.
 ماده 18 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بانك اطلاعات اموال فرهنگی – تاریخی و هنری منقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را با ذكر مشخصات مالك اثر ، ایجاد و امكان دسترسی مالكان آثار، محققان، مجموعه داران و موزه داران خصوصی به بانك اطلاعاتی مذكور را فراهم خواهد كرد.
 ماده 19 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات لازم را برای حضور و مشاركت مالكان و مجموعه داران آثار فرهنگی – تاریخی و هنری و موزه‌های خصوصی در نمایشگاههای بین المللی فراهم خواهد كرد. هزینه‌‌های مترتب بر این امر و نیز مدیریت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاری نمایشگاه بر عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - در صورتی كه نمایشگاههای موضوع این ماده انتفاعی باشد، سهم مالكان خصوصی بر اساس قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 ماده 22 - مجموعه داران می توانند نسبت به تشکیل نمایشگاههای انفرادی یا گروهی با ایجاد شرایط لازم برای بازدید عمومی یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در مجموعه ها اقدام نمایند.
 ماده 23 - مبادله اموال فرهنگی- تاریخی و هنری بین مجموعه داران و همچنین موزه های خصوصی بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه داران و موزه داران خصوصی می توانند نسبت به فروش بعضی از اموال فرهنگی، تاریخی متعلق با کسب اجازه خاص از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور تجهیز یا تکمیل مجموعه اموال فرهنگی – تاریخی و هنری در اختیار خود اقدام کنند.
 ماده 27 بند (ج) - مرمت آثار فرهنگی تاریخی متعلق به موسسات موضوع این آئین نامه در کارگاههای متعلق به سازمان، به قیمت تمام شده انجام خواهد شد.


نویسنده : میراث فرهنگی کاشان

منبع : میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی