منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

طرح درخواست تاسیس موزه

موزه » مراحل تاسیس موزه » طرح درخواست تاسیس موزه

تعداد بازدید : 4763

تاریخ ثبت : شنبه 28 تير 1393


متقاضیان تاسیس موزه (اعم از خصوصی و مشارکتی) ، لازم است مراحل مربوط به طرح محتوایی موزه را مطالعه و طرحهای خود را در قالب تعیین شده زیر به گروه حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی منقول واقع در خیابان ابن سینا - میدان شهشهان (تلفن 4488068) تحویل نمایند.

 در ادامـه برخی تعاریف و مراحل تکمیل طرح محتوایی ارائه شده است :

 برنامه ریزی موزه ای چنین تعریف می شود :
مطالعه و بررسی برای ایجاد تجهیزات حفاظت و انتقال پیام فرهنگ مادی ، توسط کلیه تدابیری که یک موزه را به حد کفایت کاربردی خود می رساند.

 وظایف مــوزه ها :
- مکانی برای حفاظت آثار تاریخی ـ هنری ( مطالعه ـ پژوهش ـ دسته بندی آثار )
- نقش آموزشی
- گذران اوقات فراغت شهروندان
- جلب گردشگران داخلی و خارجی و کسب درآمد برای کشور
 برنامه ریزی موزه ای شامل موارد ذیل می باشد :
- تعیین اهداف کلان و بلند مدت برای موزه
- برنامه برای توسعه موزه در آینده
- جایگیری موزه در مجموعه فرهنگی بزرگتر و تعامل با آن
- مدیریت مالی
- نیازهای تخصصی
- طرح محتوایی
- طرح حفاظتی موزه
- طرح اطلاعاتی موزه
- ارتباط موزه با موزه های دیگر (در کشور یا جهانی)
 مراحل هفتگانه تهیه طرح محتوایی موزه :
1- مشخص کردن موضوع موزه بر مبنای مطالعه و نیاز منطقه ـ مخاطب شناسی
- انگیزه ما از ساخت این موزه چیست ؟
- ساخت این موزه کدام یک از معضلات اجتماعی را رفع می کند ؟
- مخاطبان ما از کدام قشر هستند ؟
- کدام یک از اهداف تعریف شده برای موزه ها بیشتر مد نظر ما می باشد ؟
 تهیه طـرح تـوجیهی و تعییین عملکردهای موزه از طریق پژوهش :
وضعیت منطقه به لحاظ حفاظت آثار
نوع اقلیم و بوم شناسی
موقعیت شهری و میزان مرکزیت مکان مورد نظر ـ دسترسی به موزه
ویژگیهای جمعیت شناسی منطقه شامل اقوام و طوایف ـ آداب و سنن ـ آئینها و مراسم ـ پوشاک ـ طب سنتی ـ کشاورزی ـ حکایت های عامیانه و ...
پتانسیلهای فرهنگی ـ تاریخی منطقه و ذکر تپه ها و سایت های باستانی (در صورت ارتباط با موضوع)
2- بررسی امکانات موجود (ساختمان ـ اعتبار ـ زمین ـ اشیاء) موقعیت مکانی موزه پیشنهادی به همراه نقشه های مورد نظر از محل جغرافیایی
- در صورتیکه بنای تاریخی تغییر کاربری داده می شود شرح کامل ویژگیهای بنا
- اطلاعات مربوط به اشیاء منتخب ، شامل تعداد انواع و ابعاد
- عکس از ساختمان و اشیاء مربوطه
3- تهیه طرح فضایی و اتود اولیه ـ تهیه دیاگرام و نمودار روابط اجزاء مختلف و عملکردهای موزه
 طرح فیزیکی :
4- تهیه سناریو و گردش در موزه ـ طرح دارای جزئیات نمای سه بعدی و پلان
5- طریقه نمایش و انتخاب واسطه های نمایشی
6- برآورد امکانات مورد نیاز برای حصول به نتیجه و تطابق آن با مورد
7ـ بررسی و تحلیل نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه
 مخاطب شناسی :
- تحلیل آمار بازدید کنندگان و اطلاعات آماری سالیانه
- تهیه پرسشنامه و آمارگیری دوره ای
- تحلیل مطالعات مردم شناسان
 هدف :
- شناخت بازدیدکنندگان دائمی موزه
- هدف گیری بازدید کنندگان باالقوه و توسعه مخاطبان
 اطلاعات مورد نیاز در مبحث مخاطب شناسی :
- سن ـ جنسیت ـ شغل و تحصیلات
- زبان، مذهب و فرهنگ بومی
- نیازهای آموزشی مخاطبان
 گروه های مخاطبان ـ ( به منظور برنامه ریزی های دائمی یا مقطعی موزه ) :
- مردم منطقه
- متخصصان و محققان
- دانشجویان و دانش آموزان
- هنرمندان
- اقلیت های مذهبی
- گروه های معلول جسمی
- کودکان
 فضاهای مورد نیاز :
- سالنهای نمایش دائمی
- سالن نمایش موقت ( با سیستم قابل تغییر )
- نمایگاه برای آثار هنری معاصر
- اتاق سمعی بصری یا معرفی
- کارگاه و آزمایشگاه مرمت
- اتاق خلاقیت ـ کودکان یا هنرمندان
- کارگاه تولید ( قابل نمایش برای عموم )
- فروشگاه
- محلی برای استراحت بازدید کنندگان
- خزانه و اتاق قرنطینه
- کتابخانه و اتاق محققان
- بخش اداری
- حفاظت الکترونیک
- فروش بلیت
- اتاق امانات و سرویس های بهداشتی ...


نویسنده : میراث فرهنگی کاشان

منبع : میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی