منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

تاسیس موزه مشارکتی

موزه » مراحل تاسیس موزه » تاسیس موزه مشارکتی

تعداد بازدید : 3038

تاریخ ثبت : شنبه 28 تير 1393


برای تأسیس موزه های مشارکتی مراحل زیر طی می گردد :
- بررسی و اعلام نظر در خصوص اماکن جدید و مکانهای تخصیص یافته به موزه ها توسط سایر ارگانها از حیث فرآیند بهره برداری از آنها
- برگزاری جلسات مرتبط در خصوص تغییر کاربری مكان پیشنهادی برای موزه و طراحی ها و ...
- تنظیم تفاهم نامه موزه های مشارکتی و مشخص نمودن مسؤولیتها و تعهدات طرفین
- تهیه طرح محتوایی موزه مورد تفاهم و اخذ مجوز تأسیس موزه
- برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای پروژه توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
- تهیه طرحهای معماری داخلی ، الکتریکال و مکانیکال موزه
- تشکیل پرونده و بایگانی تمامی اطلاعات، اسناد و نقشه های پروژه
- تجهیز موزه از محل اعتبارات ملی و استانی
- فراخوان جمع آوری و تهیه اشیای مورد نیاز براساس نوع موزه بر اساس مفاد تفاهم نامه
- ساماندهی ، ثبت و آماده سازی اشیاء جهت نمایش در موزه
- چیدمان اشیاء و موزه آرایی
- بهره برداری از موزه توسط ارگان مشاركت كننده با نظارت سازمان به همراه بازدیدهای دوره ای از گردش كار موزه


نویسنده : میراث فرهنگی کاشان

منبع : میراث فرهنگی کاشان

 

 

 

   

گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی