منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی
 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07 و اصلاحات بعدی
 

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07 و اصلاحات بعدی

‌ماده 1 - منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار‌ نباشد. ‌ماده 2 - به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و‌ترابری و کشور تشکیل می‌شود. ‌تبصره - اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 765
تاریخ ثبت : دو شنبه 4 آذر 1398
 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰
 

آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.4.15 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (11) قانون‌توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب 1370 - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 739
تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398
 قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی
 

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی که با عنوان طرح یک‌فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی ـ فرهنگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ و تأیید شورای نگهبان طی نامه شماره ۳۱۴/۳۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردید. با ابلاغ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی و فرهنگی توسط رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب مکلفند با همکاری سازمان و شهرداری‌ها در مدت پنج‌سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی حسب مورد از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون‌های ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ اقدام کنند.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 600
تاریخ ثبت : يک شنبه 1 دي 1398
 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
 

ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: 1 – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 796
تاریخ ثبت : يک شنبه 1 دي 1398
 قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي
 

قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شركت هاي خارجي

شركت هاي خارجي كه دركشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته م يشوند مشروط به عمل متقابل ازسوي كشور متبوع م يتوانند درزمينه ها ئي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود درچهارچوب قوانين و مقررات كشور به ثبت شعبه يانمايندگي خود اقدام نمايند.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 699
تاریخ ثبت : سه شنبه 19 آذر 1398

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 5 )

    < 1 > 
گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی