منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی
 معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری طرح ها
 

معرفی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری طرح ها

در اواخر سال 1385 به منظور گذار از برنامه ها و ماموریت های تعریف شده سازمانی بررسی ارتقای سطح اثربخشی و کارآیی فعالیت ها و برنامه های عملیاتی در حوز ه های مختلف سازمان، تصمیم بر تفکیک فعالیت های مربوط حوزه خدمات گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش گرفته شد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 690
تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398
 شرح وظائف معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری
 

شرح وظائف معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

• مطالعه و بررسی ضوابط و استانداردهای فنی و اجرائی مربوط به ایجاد و توسعه تأسیسات زیربنائی گردشگری • برنامه ریزی و هدایت فعالیت ها برای انجام بررسی ها، امکان سنجی و شناخت شرایط و توجیهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرحها و پروژه های ارائه شده ...
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 852
تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398
 تغييرات ساختار تشکيلاتي معاونت از تأسيس تاکنون
 

تغييرات ساختار تشکيلاتي معاونت از تأسيس تاکنون

دفتر مناطق نمونه گردشگري و دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات (1386) دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر جذب منابع و کارآفريني (1387) ...
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 767
تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398
 چارت سازمانی معاونت سرمايه‌گذاري و تأمين منابع
 

چارت سازمانی معاونت سرمايه‌گذاري و تأمين منابع

چارت سازمانی معاونت سرمايه‌گذاري و تأمين منابع • معاون • رئيس دفتر • مشاور در امور تسهيلات و تأمين منابع • مشاور در امور مناطق نمونه و زيرساخت‌هاي گردشگري • مشاور در امور مجامع و تشكل‌هاي مردم نهاد • كارشناس سرمايه‌گذاري • متصدي امور دفتري و بايگاني
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 779
تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398
 راهبردها و اهداف
 

راهبردها و اهداف

مهمترين رويکرد وزارتخانه، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش گردشگري، توسعه زير ساخت هاي گردشگري، بر اصلاح قوانين و مقررات موجود و توسعه حمايت ها و مشوق هاي قانوني، اعطاي تسهيلات يارانه دار، تدوين ضوابط و مقررات مربوط به بخش، تدوين برنامه هاي توسعه اي، تسهيل فرآيند سرمايه گذاري در حوزه هاي صنايع دستي، گردشگري و ميراث فرهنگي، ايجاد مناطق نمونه گردشگري، سازماندهي و حمايت از تشکل هاي مردم نهاد و امور مجامع، حضور در همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري، برگزاري نمايشگاه هاي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و... مي باشد.
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 737
تاریخ ثبت : چهار شنبه 6 آذر 1398

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 5 )

    < 1 > 
گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی