منوی اصلی
لینک های برتر
سال1398 سال رونق تولید. ::: پایگاه اینترنتی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان کاشان
مجموعه باغ موزه فین - میراث جهانی
محوطه باستانی سیلک
مسجد و مدرسه آقابزرگ
موزه ملی کاشان
ربات گردشگری
کارگاه صنایع دستی
بادگیرخانه تاریخی بروجردی
 مفاهیم گردشگر و گردشگری و ویژگی های آن
 

مفاهیم گردشگر و گردشگری و ویژگی های آن

در این بخش به تعاریف گردشگر و گردشگری پرداخته و همچنین به موارد ویژگی های آن تعاریف اشاره شده است
ادامه مطلب

تعداد بازدید : 5
تاریخ ثبت : دو شنبه 28 مرداد 1398

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 1 )

    < 1 >