منوی اصلی
لینک های برتر
خانه تاریخی بروجردی
مسجد و مدرسه آقابزرگ
نورگیر خانه تاریخی بروجردی
اتاق پنج دری خانه تاریخی طباطبایی

ارتباط با ما

اطلاعات تماس

اداره :

کاشان - خیابان فاضل نراقی - خیابان علوی - خانه تاریخی بروجردی

03155223777

03155225999

شماره تماس : 55223777 - 031
شماره تلفکس دبيرخانه : 55223234 - 031
دفتر رياست : 55229010 - 031
حوزه حراست : 55228739 - 031
حوزه میراث فرهنگی : 55243222 - 031
حوزه اداری مالی : 55244999 - 031
روابط عمومی :

55223777 - 031

حوزه گردشگری : 55220011 - 031
يگان حفاظت : 55225252 - 031
دفتر فنی : 55224969 - 031
حوزه سرمايه گذاري :

03155242484

ستاد خبری اداره مشارکت های اجتماعی یگان حفاظت :

09662

مجموعه جهاني باغ فين :

كاشان - خيابان امير كبير

03155302010

دفتر سرپرستی : 55302010- 031
پايگاه سيلك :

كاشان - خيابان امير كبير - خيابان اميرالمومنين (ع) - كوچه سيك

03155331883

شماره تماس : 55331883 - 031
كارگاه صنايع دستی :

كاشان - ميدان خرمشهر - خيابان ملافتح الله

03155230162

شماره تماس : 55230162 - 031

ارسال انتقادات و پیشنهادات

 
گفتگو با ریاست اداره
خدمات اینترنتی
نظرسنجی